Phí điều trị

     
Khoảng cách 1-2km 100k/con/lần
  3-5km 150k/con/lần
  6-10km 300k/con/lần

Nếu không điều động được bác sĩ tới nhà điều trị cho thú cưng, chúng tôi xin hoàn lại tiền.